Skop Pelaksanaan Pensijilan EKSA MinDef

pensijilan

 

skop-pelaksanaan

TIGA (3) LOKASI TERLIBAT IAITU:

1. WISMA KEMENTERIAN PERTAHANAN (10 BAHAGIAN)

2. BANGUNAN ZETRO (2 BAHAGIAN)

3. SUNGAI BULOH (DSP)

BILANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BAHAGIAN/AGENSI
Bahagian Pentadbiran
Bahagian Kewangan
Bahagian Dasar & Perancangan Strategik
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Pembangunan
Bahagian Perolehan
Unit Komunikasi Korporat
Bahagian Pengurusan Maklumat
Bahagian Akaun
Bahagian Industri Pertahanan
Bahagian Audit Dalam & Siasatan Am
Bah. Undang-Undang / Pej. Ketua Hakim Peguam
Depot Simpanan Pertahanan

Tuesday, January 28, 2020