Q Manager

Name Phone State
Puan Ernie Masnita binti A. Hamid 03-4027 4421 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Encik Krishnan A/L Osthaybano 03-2071 5182/5089 Bahagian Kewangan
Puan Suliha binti Soga 03- 2071 4694 Bahagian Akaun
Puan Noor Jasreena binti Jasman 03-2071 5847 Bahagian Undang-Undang
Encik Abdul Wahab bin Jaini 03-2071 6763 Bahagian Pembangunan
Encik Yusof bin Puteh 03-4027 4463 Bahagian Audit Dalam Dan Siasatan Am
Puan Marina Binti Mohd Nasir 03-2071 5973 Bahagian Perolehan
Puan Treesna Nadira binti Johar 03-4027 4051 Bahagian Industri Pertahanan
Encik Hadiman bin Simin 03-2071 5004 Bahagian Pentadbiran
Puan Nur Haslinda binti Mohd Shah 03-2071 6719 Bahagian Dasar Dan Perancangan Strategik
Puan Ilyana binti Ab Rahman 03-2071 6942 Bahagian Pengurusan Maklumat
Encik Mohammad Kamal bin Mat Noor 03-2071 5742 Unit Komunikasi Korporat
Encik Mohd Ghazi bin Husin 03-6141 2040 Samb 103 Depot Simpanan Pertahanan
Puan Nabyha binti Mohamad 03-4027 4390 Penguasa Katalog ATM (MAFCA)
Puan Norhaizan binti Nik Jaafar 03-4027 4227 Jabatan Latihan Khidmat Negara
Encik Ahmad Azhan Bin Mohd Noh @ Mohamed Nor 03-8732 4472 STRIDE
Puan Noor Ashikin binti Ibrahim 03-2050 8185 Jabatan Hal Ehwal Veteran
Puan Nasyrah binti Jemaludin 088-243 005/006 MinDef Sabah
Encik Khairul Azzera bin Dasuki 082-243 909 MinDef Sarawak
Thursday, May 23, 2019