Sebelum Selepas

  

 

Zon Amethyst 

Masalah: Workstation berada dalam keadaan tidak kemas dan bersih serta  ruang pejabat juga kurang bersih dan kemas.

Tindakan: Membersihkan Workstation dan memastikan Ruang Zon Amethyst berada dalam keadaan bersih, kemas dan teratur.

 

Zon Kristal

Masalah : Ruang Rehat digunakan sebagai tempat penempatan sementara.

Tindakan : Ruang Rehat telah dibersihkan dan kelihatan lebih kemas.

 

Zon Adventurine

Masalah: Pencetak gunasama yang telah rosak.

Tindakan:Pencetak yang telah rosak telah diserahkan kepada Unit Khidmat Teknikal (UKT). 

 

    Zon Citrine

 

Masalah: PC & printer dalam bilik simpanan teknikal untuk agihan tidak disusun dengan teratur.

Tindakan:Gotong-royong telah dilakukan dengan menyeluruh termasuk  tagging  peralatan tersebut

  

  Zon topaz

 

Masalah :

Kabinet simpanan yang kelihatan tidak kemas.

Tindakan :

Telah menyusun dan mengemas semula kedudukan barang-barang supaya lebih teratur dan kemas.

 

Sunday, February 24, 2019