Carta Organisasi

Carta Organisasi Jawatankuasa Pelaksana BADSA adalah seperti berikut: 

cartaOrganisasiInduk2018

 

Zon 5S BADSA telah terbahagi kepada tiga (3) iaitu Zon SSR, Zon ISO dan Zon AIMS. Carta Organisasi bagi setiap zon adalah seperti berikut:-

CARTA ORGANISASI SSR

 

 

CARTA ORGANISASI ISO

 

 

CARTA ORGANISASI AIMS

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, July 22, 2018