Carta Organisasi

Carta Organisasi Jawatankuasa Pelaksana BADSA adalah seperti berikut: 

CARTA ORGANISASI EKSA 2018

 

Zon 5S BADSA telah terbahagi kepada tiga (3) iaitu Zon SSR, Zon ISO dan Zon AIMS. Carta Organisasi bagi setiap zon adalah seperti berikut:-

CARTA SSR

 

 

CARTA ISO

 

 

CARTA AIMS

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, February 24, 2019