Mesyuarat Induk Jawatankuasa 5S Tahun 2012

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Kementerian Pertahanan Bil 1/2012.

Tarikh           :        9 Januari 2012

Masa             :         9.00 pagi.

Tempat        :         Bilik Mesyuarat BDPS.

Pengerusi    :         Y. Bhg. Datuk Dr Ismail bin Haji Bakar

                             Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Kementerian Pertahanan Bil 2 /2012.

Tarikh           :        23 April 2012

Masa             :         9.00 pagi.

Tempat        :         Bilik Mesyuarat BDPS.

Pengerusi    :         Y. Bhg. Datuk Dr Ismail bin Haji Bakar

                             Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Kementerian Pertahanan Bil 3/2012.

Tarikh           :        20 Julai 2012

Masa             :         9.00 pagi.

Tempat        :         Bilik Mesyuarat BDPS.

Pengerusi    :         Y. Bhg. Datuk Dr Ismail bin Haji Bakar

                             Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Kementerian Pertahanan Bil 4/2012.

Tarikh           :        11 September 2012

Masa             :         9.00 pagi.

Tempat        :         Bilik Mesyuarat BDPS.

Pengerusi    :         Y. Bhg. Datuk Dr Ismail bin Haji Bakar

                             Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

gambar-mesy

Saturday, February 22, 2020