Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Program EKSA Kementerian Pertahanan Bil. 1/2019

MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU PROGRAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) KEMENTERIAN PERTAHANAN BAGI TAHUN 2019

BUTIR-BUTIR MESYUARAT :

Tarikh          : 08 Januari 2018
Masa            : 2.30 Petang
Tempat        : Bilik Mesyuarat BDPS (Pintu 8.19)
Pengerusi     : YBrs. Encik Ahmad Nadzri bin Mohd Hassan
                      Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

AGENDA

 1. Kata-kata aluan pengerusi
 2. Pengesahan minit mesyuarat bil. 1/2018
 3. Pembentangan oleh :
  1.  Jawatankuasa Induk EKSA
   • Carta Perbatuan Induk Program EKSA Tahun 2019
  2.  Jawatankuasa Audit EKSA
   • Carta Perbatuan Audit Tahun 2019
   • Kriteria Pemarkahan Pengauditan 1 Zon Setiap Bahagian
  3.  Jawatankuasa Latihan EKSA
   • Carta Perbatuan Latihan Tahun 2019
  4.  Jawatankuasa Promosi EKSA
   • Carta Perbatuan Promosi Tahun 2019
 4. Perbincangan:
  1.  Pelaksanaan Satu Bahagian Satu Zon
 5. Hal-hal lain
 6. Penutup

 

RUMUSAN :

 1. Penambahbaikan silibus Seminar Pengukuhan dengan memberi fokus kepada aktiviti berkonsepkan hands-on.
 2. Menganjurkan seminar khas untuk Q Manager.
 3. Lawatan sambil belajar ke Zon EKSA yang memperoleh markah cemerlang oleh zon/bahagian lain bagi memberikan inspirasi atau idea baru untuk diterjemahkan ke setiap zon/bahagian masing-masing.

 

Saturday, February 22, 2020