Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Program EKSA Kementerian Pertahanan Bil. 1/2018

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Program EKSA Kementerian Pertahanan Bil. 1/2018

Tarikh           :  11 Julai 2018

Masa             :  9.00 Pagi

Tempat         :  Bilik Mesyuarat BDPS

Pengerusi      :  YBhg. Dato’ Junaidah binti Kamarruddin, Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

AGENDA

1.  Kata-kata aluan pengerusi

2.  Pengesahan minit mesyuarat bil. 2/2017

3.  Pembentangan oleh:

3.1  Jawatankuasa Induk EKSA

3.2    Jawatankuasa Audit EKSA

3.3    Jawatankuasa Latihan EKSA

3.4    Jawatankuasa Promosi EKSA

4.  Perbincangan:

      4.1  Perancangan dan persiapan untuk pensijilan semula EKSA

5.  Hal-hal lain

6.  Penutup

Saturday, February 22, 2020