Mesyuarat Induk Jawatankuasa 5S Tahun 2011

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Kementerian Pertahanan Bil 5/2011.

Tarikh           :        28 Oktober 2011

Masa           :         9.00 pagi.

Tempat        :         Bilik Mesyuarat BDPS.

Pengerusi   :         Y. Bhg. Datuk Dr Ismail bin Haji Bakar

                             Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

Agenda

1. Pembentangan oleh Jawatankuasa Induk 5S

2. Pembentangan oleh Jawatankuasa Audit 5S

3. Pembentangan oleh Jawatankuasa Latihan 5S

4. Pembentangan oleh Jawatankuasa Promosi 5S

5. Persediaan pengauditan untuk Pensijilan semula program 5S.

 

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu 5S Kementerian Pertahanan Bil 3/2011.

Tarikh           :        19 Julai 2011

Masa           :         9.30 pagi.

Tempat        :         Bilik Mesyuarat Dasar.

Pengerusi   :         Y. Bhg. Datuk Dr Ismail bin Haji Bakar

                             Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar)

 

Agenda

1. Pembentangan oleh Jawatankuasa Induk 5S

2. Pembentangan oleh Jawatankuasa Audit 5S

3. Pembentangan oleh Jawatankuasa Latihan 5S

4. Pembentangan oleh Jawatankuasa Promosi 5S

5. Hal-hal lain

 

Saturday, February 22, 2020